• #0358 preset

    #038 preset

    Photo by mitbg000 Số lượng: 1 preset Hỗ trợ các phần mềm chỉnh sửa ảnh phổ biến hiện nay như: Photoshop( Cameraraw), Lighroom, Lighroom mobile. Photo by mitbg000