• mitbg000 041 preset

    #041 preset

    Số lượng: 1 preset Hỗ trợ các phần mềm chỉnh sửa ảnh phổ biến hiện nay như: Định dạng preset: xmp,dng Một số lưu ý khi sử dụng Preset. để có được một…