Chia sẻ,  film preset,  hướng dẫn,  mitbg000 tổng hợp lightroom preset,  preset free

#037 preset

我在未来等你- 金浩森

Số lượng: 1 preset

Hỗ trợ các phần mềm chỉnh sửa ảnh phổ biến hiện nay như:

Photoshop( Cameraraw), Lighroom, Lighroom mobile.

Hướng dẫn chi tết ở bên dưới.

Download

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *