Ảnh đẹp,  Chia sẻ

Chuyện tình đảo mộng- 周建

Photographer: 周建

Từng ánh nắng, màu sắc, bố cục của bức ảnh là sự kết hợp tuyệt vời mà tác giả đã lựa chọn. Hột màu ảnh rất cổ điển Hongkong dưới nắng chiều nhưng cũng không bị gắt, Sự kết hợp tương phản màu sắc nhưng cũng làm cho bức ảnh trở nên hòa quện hơn.

浪漫.

Show me how you care,
Tell me how you were loved before
Show me how you smile,
Tell me why your hands are cold
I’m turning around,
I’m having visions of you
But then I understand
The friend I’m dreaming of is far away
But I’m here… I’m here

The sun setting through a dense forest of trees.
Wind turbines standing on a grassy plain, against a blue sky.
The sun shining over a ridge leading down into the shore. In the distance, a car drives down a road.

Undoubtedly we have no
Show me how you’re proud,
Tell me how you reach the moon
My thoughts err away
Show me how you’re proud,
Tell me how you reach the moon
My thoughts err away tonight
My heart fell to love again
I’m turning around
I’m having visions of you
( But then I understand
The friend I’m dreaming of is far away
And doesn’t feel my love But I do… I do

Nếu như thấy ảnh đẹp hay cần góp ý gì thêm đừng ngàn ngại để lại comment cho mình nhé! mitbg000 cám ơn tất cacr mọi người.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *