Ảnh đẹp,  Tip chụp ảnh

SUPERMII星力模特 2021 Calendar

SUPERMII星力模特 2021 Calendar@星力模特经纪公司

总策划: 梁海锋 Oscar Liang @梁海锋OSCAR
造型: 何婧 He Jing @大河静美 (星力模特)
摄影: Bo Zhang @Bo_Zhang_
妆发: D+BEAUTY @DBEAUTY_GZ
视频: AVOCA 影视制作
灯光: STARONE
设计: REGARDEZ @Regardez ​​​ 

SUPERMII星力模特 2021 Calendar, Bộ ảnh người mẫu thời trang đầy sáng tạo và thu hút
SUPERMII星力模特 2021 Calendar, Bộ ảnh người mẫu thời trang đầy sáng tạo và thu hút
SUPERMII星力模特 2021 Calendar, Bộ ảnh người mẫu thời trang đầy sáng tạo và thu hút
SUPERMII星力模特 2021 Calendar, Bộ ảnh người mẫu thời trang đầy sáng tạo và thu hút
SUPERMII星力模特 2021 Calendar, Bộ ảnh người mẫu thời trang đầy sáng tạo và thu hút
SUPERMII星力模特 2021 Calendar, Bộ ảnh người mẫu thời trang đầy sáng tạo và thu hút
SUPERMII星力模特 2021 Calendar, Bộ ảnh người mẫu thời trang đầy sáng tạo và thu hút
SUPERMII星力模特 2021 Calendar, Bộ ảnh người mẫu thời trang đầy sáng tạo và thu hút
SUPERMII星力模特 2021 Calendar, Bộ ảnh người mẫu thời trang đầy sáng tạo và thu hút
SUPERMII星力模特 2021 Calendar, Bộ ảnh người mẫu thời trang đầy sáng tạo và thu hút
SUPERMII星力模特 2021 Calendar, Bộ ảnh người mẫu thời trang đầy sáng tạo và thu hút
SUPERMII星力模特 2021 Calendar, Bộ ảnh người mẫu thời trang đầy sáng tạo và thu hút
SUPERMII星力模特 2021 Calendar, Bộ ảnh người mẫu thời trang đầy sáng tạo và thu hút

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *