Ảnh đẹp,  film preset,  mitbg000,  Tip chụp ảnh

Nắng vàng cuối hạ by mitbg000

Summer viber by mitbg000

Summer.

Rest is not idleness, and to lie sometimes on the grass under trees on a summer’s day, listening to the murmur of the water, or watching the clouds float across the sky, is by no means a waste of time.
                                     John Lubbock

Photograper: mitbg000

Model:Hien

Camera: Fujifilm Xt3 + xf35f2

Một bình luận

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *